Poskytujeme výhodné úvery
širokému spektru zákazníkov

Kontaktná a fakturačná adresa

jit na SP
TELERVIS PLUS a.s.
Staré Grúnty 7
841 04 Bratislava
IČ: 35 717 769
Zapísaná v OR: Okresný Súd Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 1396/B

tel0850 166 666 v pracovných dňoch od 8:00 do 22:00 hod, v sobotu od 9:00 do 21:00 hod a v nedeľu od 10:00 do 20:00 hod.

emlinfo@kesovka.sk